Sten B.

Kom som avtalt. Utførte jobben til avtalt pris uten tilleggskrav